Openbare onderzoeken

Wat?

Het openbare onderzoek is een middel om de bevolking in te lichten. Het wordt kenbaar gemaakt aan de hand van een affiche die aangebracht wordt voor het betrokken goed en in de onmiddellijke omgeving ervan, voor procedure aangaande vergunning en getuigschrift. Een openbaar onderzoek wordt soms gevolgd door een overleg. Deze twee procedures vormen samen de bijzondere bekendmakingmaatregelen.

De duur van het openbare onderzoek bedraagt meestal 30 dagen (voor sommige zaken 2 maand). De gemeente of eigenaar plaatst gele affiches met de gegevens van het project.

Lopende dossiers

Je kan de lopende openbare onderzoeken inkijken. Tijdens de hele duur van het openbare onderzoek kan het volledige dossier bovendien geraadpleegd worden bij de bevoegde dienst.