Oproep nieuwe leden GECORO

21
februari
2019

De gemeente Heist-op-den-Berg beschikt over een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en tal van ruimtelijke uitvoeringsplannen. Conform de Vlaamse codex ruimtelijke ordening is er een gemeentelijk adviesorgaan voor ruimtelijke ordening, kortweg GECORO, waarmee het gemeentebestuur overlegt bij het vormgeven van zijn ruimtelijk beleid.

Het schepencollege doet een oproep voor kandidaturen voor de 17 mandaten in dit adviesorgaan en hun plaatsvervangers. Kunnen zich kandidaat stellen: deskundigen die in de gemeente wonen en vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen.

De kandidaturen moeten vóór 29 maart 2019 gemotiveerd en aangetekend ingediend worden bij het college van burgemeester en schepen, Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg, of tijdens de openingsuren tegen ontvangstbewijs afgegeven worden bij het team Leefomgeving, Leopoldlei 40 in Heist-op-den-Berg. De nodige overtuigingsstukken en motivering moeten toegevoegd worden en de kandidaten moeten de kandidaatstelling zelf tekenen voor akkoord.

De gemeenteraad zal dan normaal in de gemeenteraadszitting van 14 mei 2019 overgaan tot aanstelling van de leden en vervangers.

Het volledige reglement voor samenstelling van de GECORO en verdere info over de GECORO kan je hier vinden.

Contactinformatie