Opvang voor personen met een handicap

Nethedal
Zwerfheide 2, 2221 Booischot
015 75 27 23, info@nethedal.be
Dagopvang voor volwassenen met een mentale handicap

Home Marjorie
Kerselaarlaan 27-29, 2220 Hallaar 
015 25 85 81, home.marjorie@emmaus.be, www.homemarjorie.be

  • gespecialiseerde voorziening voor mensen met de ziekte van Huntington of een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
  • naast dag- en nachtopvang ook voor tijdelijk verblijf en thuisbegeleiding

Psychiatrisch verzorgingstehuis Schorshaegen
Campus Heist-op-den-Berg
Kerselaarlaan 23, 2220 Hallaar
015 22 88 94, pvt.schorshaegen@emmaus.be, www.pvt-schorshaegen.be

  • voor kandidaten met een langdurige maar voldoende gestabiliseerde psychiatrische problematiek die een permanente begeleiding nodig hebben
  • onder bepaalde voorwaarden, voor personen met een mentale handicap

Entiris vzw
Entiris is een maatwerkbedrijf (vroeger ‘Beschutte werkplaats’) met 1.700 werknemers, dat zich profileert als sociaal en economisch bedrijf in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. Entiris wil mensen met een erkende afstand tot de arbeidsmarkt kansen geven om zich professioneel te ontplooien en biedt duurzaam en lonend werk op maat, ondersteund door een kwaliteitsvolle begeleiding.

Afdeling Heist
Schaliehoevestraat 10-12, 2220 Heist-op-den-Berg
015 76 88 24, info@entiris.be, www.entiris.be