Orgaandonatie - registreren als donor

Maak een afspraak

Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is orgaantransplantatie de laatste mogelijke behandeling. Als je sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen jouw organen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat je daar nu al over nadenkt en je registreert als donor.

Procedure

Als je in het bevolkingsregister bent ingeschreven (of minstens zes maanden in het vreemdelingenregister), dan ben je automatisch een potentiële orgaandonor, tenzij

  • je dit uitdrukkelijk hebt geweigerd tijdens je leven
  • of als jouw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaandonatie verzetten.

Om er zeker van te zijn dat jouw wil wordt gerespecteerd, kan je jouw keuze laten registreren. Vul hiervoor het formulier voor instemming of weigering tot orgaandonatie in, en laat het registreren bij het gemeentebestuur van jouw woonplaats. Je kunt het formulier ook krijgen bij het gemeentebestuur.

De gemeente voegt de informatie toe aan het Rijksregister en stuurt een kennisgeving naar de federale overheidsdienst Volksgezondheid. De medische diensten raadplegen het rijksregister om na te gaan of de overledene donor is of niet.

Meebrengen

  • Eventueel het vooraf ingevulde formulier.
  • Je identiteitskaart

Bedrag

De registratie van de instemming met of weigering tot orgaandonatie is gratis.

Contactinformatie