Organisatie

Het lokaal bestuur is het bestuursniveau dat het dichtste bij de burger staat. Gemeente en OCMW bundelen in Heist de krachten om samen die burger zo goed mogelijk van dienst te zijn. Onder de projecttitel ‘Eenheist’ wordt gewerkt aan de verdere eenmaking van beide organisaties. Een team van ongeveer 760 competente en enthousiaste medewerkers staan klaar om je bij te staan en verder te helpen.

Alle medewerkers behoren tot een team van één van de zes beleidsdomeinen binnen de organisatie:

  • Interne organisatie;
  • Dienstverlening;
  • Samenleving;
  • Leefomgeving;
  • Openbaar Domein;
  • Zorgverlening.

Het is de taak van het lokale niveau om duurzaam bij te dragen aan het welzijn van de burgers. Wij verzekeren een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van onze  bevoegdheden en zullen onze inwoners zo veel mogelijk bij het beleid betrekken.

Algemeen Directeur
Hans Welters
Gemeentehuis, Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg
015 22 86 50, algemeendirecteur@heist-op-den-berg.be 
 Algemeen directeur Hans Welters
Adjunct-Algemeen Directeur
Isabelle Sterckx
OCMW-site, Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg
015 24 93 50, adjunctalgemeendirecteur@heist-op-den-berg.be
 Adjunct-Directeur Isabelle Sterckx
Financieel Directeur
Kim Ceulemans
Gemeentehuis, Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg
015 22 86 55, financieeldirecteur@heist-op-den-berg.be 
 Financieel Directeur Kim Ceulemans