Overlast

Overlast melden?
Heb je een vraag, klacht, melding of suggestie voor het gemeentebestuur, dan kan je die doorgeven op verschillende manieren:

  • via het online meldpunt
  • met een mailtje naar communicatie@heist-op-den-berg.be  
  • met een meldingskaart: die wordt tweemaal per jaar gepubliceerd in de Gemeentekrant, en je vindt blanco meldingskaarten in het gemeentehuis aan het onthaal, in de bibliotheek en in het cultuurcentrum.

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)
De lokale politie levert op basis van het GAS-reglement samen met de sanctionerende ambtenaren inspanningen om maatschappelijke overlast in de gemeente tegen te gaan. Sluikstorten, vandalisme of vernielingen, wildplassen, hondenpoep, geluidsoverlast, ... in woonwijken, op de markt en bij manifestaties, zullen tot een geldboete leiden.

  • Sanctionerende ambtenaren voor de gemeente Heist-op-den-Berg: Bart Passemiers en Veerle Moernaut, Grote Markt 21, 2800 Mechelen, 015 29 83 82, gasam@mechelen.be 
  • Bijkomend sanctionerend ambtenaar voor dossiers i.v.m. inbreuken parkeren en stilstaan: Elize Klinckaert, 015 29 83 81