Overlast

Overlast melden?
Heb je een vraag, klacht, melding of suggestie voor het gemeentebestuur, dan kan je die doorgeven op verschillende manieren:

  • via het online meldpunt
  • met een mailtje naar communicatie@heist-op-den-berg.be  
  • met een meldingskaart: die wordt tweemaal per jaar gepubliceerd in de Gemeentekrant, en je vindt blanco meldingskaarten in het gemeentehuis aan het onthaal, in de bibliotheek en in het cultuurcentrum.

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)
De lokale politie levert op basis van het GAS-reglement samen met de sanctionerende ambtenaren inspanningen om maatschappelijke overlast in de gemeente tegen te gaan. Sluikstorten, vandalisme of vernielingen, wildplassen, hondenpoep, geluidsoverlast, ... in woonwijken, op de markt en bij manifestaties, zullen tot een geldboete leiden.

  • GAS-Overlast: Sluikstort, wildplassen, vuilzakken niet correct aanbieden, loslopende honden
    015 29 83 82, Bart Passemiers en Karolien Vandersmissen als sanctionerend ambtenaren en Brenda Vercammen als administratief medewerker.

  • GAS Verkeer: Overtredingen fout parkeren/stilstaan. Gemakkelijk te herkennen aan het boetebedrag van 58 euro of 116 euro.
    015 29 83 81, Elize Klinckaert, Eliza Marinus en Eva Casier als sanctionerend ambtenaren en Gerda Crauwels als administratief medewerker.