Overlast

Overlast melden?
Heb je een vraag, klacht, melding of suggestie voor het gemeentebestuur, dan kan je die doorgeven op verschillende manieren:

  • via het online meldpunt
  • met een meldingskaart: die wordt tweemaal per jaar gepubliceerd in de Gemeentekrant Hallo Heist, en je vindt blanco meldingskaarten in het gemeentehuis aan het onthaal, in de bibliotheek en in het cultuurcentrum.

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)
De lokale politie levert op basis van het GAS-reglement samen met de sanctionerende ambtenaren inspanningen om maatschappelijke overlast in de gemeente tegen te gaan. Sluikstorten, vandalisme of vernielingen, wildplassen, hondenpoep, geluidsoverlast, ... in woonwijken, op de markt en bij manifestaties, zullen tot een geldboete leiden.

GAS Rivierenland staat in voor de verwerking van de GAS-boetes van onze gemeente. Je vindt alle info over GAS-boetes, de contactgegevens van de medewerkers en webformulieren waarmee je hen rechtstreeks kan contacteren op www.gasrivierenland.be.
Het kantoor van GAS Rivierenland is gevestigd in Mechelen.