Aangifte van overlijden

De formaliteiten van de aangifte worden gewoonlijk door de begrafenisondernemer geregeld. De akte van overlijden wordt opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Men legt de volgende documenten voor: overlijdensattest afgeleverd geneesheer, identiteitskaart overledene, trouwboekje, rijbewijs.

1. De aangifte gebeurt altijd in de gemeente waar de persoon is overleden. Als de overledene elders woonde, stuurt de gemeente van overlijden de overlijdensakte naar de gemeente van de woonplaats. Men kan bij beide gemeentebesturen uittreksels uit deze akte krijgen.

2. Het bewaren van het trouwboekje is zeer belangrijk omdat de aangifte overlijden gebeurt aan de hand van het trouwboekje en het aantal erfgenamen in het trouwboekje vermeld staat (nodig voor latere financiële instellingen en attesten erfrecht).