Begrafenis of crematie

Vroeger bestond enkel begraving in volle grond. Sedert jaren bestaat de mogelijkheid tot crematie of lijkverbranding. Indien de overledene een laatste wilsbeschikking over de wijze van teraardebestelling heeft neergelegd, wordt deze aanvraag steeds gevolgd, ook als er geen akkoord is van de familie. Bij een crematie moet steeds een medisch attest bijgevoegd worden dat vermeldt dat de betrokkene geen pacemaker had of dat die is weggenomen.

De prijzen voor crematie, het gebruik van de aula en het nuttigen van kleine maaltijden verschillen. Een crematie in een crematorium kost gemiddeld €500 (zonder gebruik aula, zonder kleine maaltijd). De verschillende crematoria staan vermeld in het leifblad.