Gewone begraving of concessie

Bij elke aangifte van een overlijden op de dienst Burgerlijke Stand moet een beslissing genomen worden over de wijze van teraardebestelling. Dit betekent een begrafenis met of zonder grondvergunning (concessie).

Gewone begraving is gratis, het graf is bestemd voor één overledene. Het stoffelijke overschot kan na 20 jaar verwijderd worden door de gemeente.

In een concessie kunnen twee stoffelijke overschotten begraven worden. Deze concessie geldt voor een periode van 40 jaar (na het tweede overlijden) tegen de volgende betaling:
- van 4m2 voor de som van 1.110 euro voor een concessie van twee personen;
- van 2m2 voor de som van 555 euro voor een concessie van één persoon;
- voor een nis in het columbarium voor de som van 1.110 euro voor een concessie van twee personen;
- voor een nis in het columbarium voor de som van 555 euro voor een concessie van één persoon;
- voor urnenveld voor de som van 1.110 euro voor een concessie van twee personen;
- voor urnenveld voor de som van 555 euro voor een concessie van één persoon
- perceel grond/nis/columbarium/urne urnenenveld voor niet-inwoner: 1055 euro voor éénperoon
- perceel grond/nis/columbarium/urne urnenveld voor niet-inwoner: 2110 euro voor twee personen

De afgifte van een gedenkplaat voor een nis in het columbarium kost 75 euro. Bij asverstrooiing kan men een herdenkingspaatje krijgen op een gedenkzuil. De afgifte, het graveren en het aanbrengen van het naamplaatje op de gedenkzuil gebeurt door het gemeentebestuur en men betaalt hiervoor 12,50 euro.
Bij ontruiming van een park kan men gratis een naamplaatje krijgen op een gedenkzuil. Dit gebeurt niet automatisch. De nabestaanden zullen uitdrukkelijk aan de dienst Burgerzaken te kennen moeten geven dat zij dit wensen.