Schriftelijk verzoek om euthanasie

Je overweegt euthanasie: zodra je denkt dat je in een toestand verkeert om euthanasie te krijgen, doe je een aanvraag bij de behandelende arts of bij een andere indien de eerste dat niet wenst. Dit noemt men een schriftelijk verzoek om euthanasie.

De wilsverklaring wordt afgelegd door een wilsbekwame ‘zieke’ persoon die een ongeneeslijke aandoening heeft, veroorzaakt door ziekte of ongeval. Deze verklaring kan dus niet een hele tijd vooraf gebeuren. De vraag moet neergeschreven worden en kan in feite op een bierviltje of op eender welk stukje papier en moet minimaal de tekst ‘ik wil euthanasie’ bevatten, evenals de datum van het verzoek, de naam en handtekening van de verzoeker.

a) Je bent terminaal ziek en wilt nu euthanasie. Je lijdt bijvoorbeeld aan een vergevorderde vorm van kanker, hartfalen, ... Je overlegt de vraag met jouw behandelende arts. Jouw arts contacteert een 2de arts.

b) Je bent niet-terminaal, maar wel ongeneeslijk ziek en je wil nu euthanasie. Je lijdt bv. aan een volledige verlamming, een neurologische aandoening zoals multiple sclerose (MS), een psychiatrische ziekte, beginstadium van de ziekte van Alzheimer, ... Je overlegt de vraag met jouw behandelende arts. Jouw arts contacteert een 2de en een 3de arts

Deze verklaring moet niet geregistreerd worden op het gemeentebestuur. Ze is juridisch niet bindend. Geen arts kan gedwongen worden om euthanasie toe te passen (je kan van huisarts veranderen).