Te verwittigen instanties bij overlijden

De dienst Burgerlijke Stand levert vervolgens een aantal uittreksels uit de overlijdensakte af voor de volgende zaken:

  • Als de auto ingeschreven is op naam van de overledene en men wenst de auto te behouden, dan moet het inschrijvingsbewijs worden gewijzigd bij de dienst Wegverkeer van het ministerie van Verkeerswezen. Een gelegaliseerd afschrift van de overlijdensakte met vermelding van de echtgenote/echtgenoot moet bijgevoegd worden. Als men de auto wegdoet, moet de nummerplaat uiterlijk 2 maanden na stopzetting van het gebruik worden teruggestuurd naar dezelfde dienst.

  • Wanneer de verzekeringnemer overlijdt, blijven sommige verzekeringspolissen verder lopen, terwijl andere opgezegd kunnen worden. Meestal staat dit in de polis zelf. In elk geval moet de verzekeringsmaatschappij op de hoogte worden gebracht van het overlijden.

  • Water, gas, elektriciteit, telefoon, radio en televisie, kabel, sociale woning, moeten worden opgezegd of op een andere naam worden gezet. Als de telefoon op naam van de overledene stond, moet de langstlevende echtgenoot betalen voor de overname.

  • Diftar (afval): http://www.diftar.iok.be of bel gratis 0800 97 687 (ma-vr 8.30 tot 18 uur, za 8.30 tot 12.30 uur)

  • Indien de overledene een pensioen uitbetaald kreeg van de R.V.P. (Zuidertoren 5 – 1060 Brussel), dan wordt deze dienst verwittigd door de dienst Burgerzaken van de gemeente.

  • Het is niet nodig de belastingdiensten op de hoogte te brengen van het overlijden.

  • Bij het overlijden door een arbeidsongeval, een ongeval op weg van en naar het werk of een erkende beroepsziekte, hebben de nabestaanden recht op een tussenkomst in de begrafeniskosten uit het Fonds voor Arbeidsongevallen of het Fonds voor Beroepsziekten.

  • Wanneer de overledene een rente, vergoeding of toelage ontving, is het noodzakelijk de uitbetalingsinstelling van het overlijden te verwittigen.

  • Bepaalde bedrijven betalen bij het overlijden van een werknemer een speciale vergoeding uit aan de nabestaanden. Informatie kan je bij de personeelsdienst van het bedrijf vragen.