Verklaring van orgaandonatie

In België geldt de regel dat organen en weefsels weggenomen kunnen worden bij iedere overleden persoon, behalve in geval van voorafgaandelijk uitdrukkelijk verzet door deze persoon. Hiervoor moet hij/zij zich vooraf wenden tot het gemeentebestuur van zijn woonplaats. Iedereen die in staat is zijn wil te uiten, kan ook vooraf uitdrukkelijk instemmen met een wegname van organen en weefsels door middel van een verklaring van kandidaat-donor. Familieleden kunnen dan geen wegname meer verhinderen. Deze verklaring wordt opgenomen in het Rijksregister.

Volgende verklaringen kunnen geregistreerd worden:
- zich uitdrukkelijk donor stellen
- herroeping verklaring van uitdrukkelijke wilsbeschikking
- verzet tegen elke wegneming
- herroeping verklaring van verzet.