Verklaring wijze van teraardebestelling

Men kan een verklaring betreffende de laatste wilsbeschikking over de wijze van teraardebestelling laten inschrijven in het bevolkingsregister van zijn gemeente, met de keuze tussen:

1. begraving van het stoffelijke overschot;
2. lijkverbranding;
3. crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats;
4. crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats;
5. crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats;
6. crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee (via rederij);

Indien de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of bij gebrek aan schriftelijke bepaling door de overledene, op gezamenlijk schriftelijk verzoek van zowel de echtgenoot of van diegene met wie de overledene feitelijk een gezin vormde en van elle bloedverwanten tot de tweede graad kan de as van geecremeerde lijken:

7. crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats;
8. crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats;
9. crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats;