Voorafgaande negatieve wilsverklaring (patiëntenwetgeving)

De wet op de patiëntenrechten voorziet in het fundamenteel recht dat iedere patiënt, voor welke behandeling dan ook, toestemming moet geven. In deze negatieve wilsverklaring kan men tot in detail opschrijven welke behandelingen en onderzoeken men NIET meer wenst indien men het zelf niet meer kan vragen door bijvoorbeeld hersenbeschadiging na een ongeval, dementie …

De negatieve wilsverklaring blijft ‘onbeperkt/altijd’ van kracht tenzij u ze herroept.
In dit document wordt een vertegenwoordiger aangeduid. (dit is eender wie uit jouw omgeving waarin u vertrouwen kan stellen en die namens u een behandeling gaat weigeren die vermeld is in de negatieve wilsverklaring). Deze persoon kan geen behandelend geneesheer zijn.
Deze verklaring moet niet geregistreerd worden op het gemeentebestuur. De negatieve wilsverklaring is volgens artikel 8§4 van de patiëntenrechtenwet wel bindend.