Overlijdensaangifte

Maak een afspraak

Een overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.

Voorwaarden

 • Inwoners en hiermee gelijkgestelde niet-inwoners, nl:
  • Personen die in de gemeente overleden zijn of er dood zijn aangetroffen; 
  • Personen die de gemeente effectief bewonen, doch krachtens wettelijke bepalingen of internationale overeenkomsten vrijgesteld zijn van inschrijving in één van de gemeentelijke bevolkingsregisters;
  • Personen die gedurende 20 jaar ingeschreven zijn in één van de gemeentelijke bevolkingsregisters en nadien omwille van gezondheidsredenen de gemeente verlaten hebben om in een rusthuis of bij familie te gaan wonen; 
  • Personen die in Heist-op-den-Berg geboren zijn
 • Alle andere categorieën van niet-inwoners van de gemeente Heist-op-den-Berg mits betaling van een retributie van 500 euro.

Procedure

Een overlijden moet zo snel mogelijk aangegeven worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden.

 • De vaststelling van het overlijden zelf gebeurt door een geneesheer. Hij of zij stelt een overlijdensattest op.
  • Sterft iemand thuis, dan verwittig je de huisarts of dokter met wachtdienst.
  • Overlijdt iemand in een ziekenhuis of een andere zorgvoorziening, dan zorgt de verantwoordelijke daar voor een overlijdensattest.
  • Bij een dodelijk ongeval stelt de politie in het bijzijn van een arts een proces-verbaal op.
 • Vervolgens moet het overlijden zo snel mogelijk aangegeven worden (de overlijdensaangifte zelf) bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden.
  • Meestal zorgt de begrafenisondernemer voor de overlijdensaangifte en alle administratieve formaliteiten. Maar je kunt dit ook zelf doen.
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van overlijden op. Dit is het officiële bewijsstuk van het overlijden.

Denk eraan om de volgende personen of instellingen ook op de hoogte te brengen van het overlijden:

 • bank
 • notaris
 • verzekeringsmaatschappij
 • ziekenfonds
 • pensioendienst
 • belastingen
 • huiseigenaar
 • watermaatschappij
 • leverancier van gas en elektriciteit
 • werkgever

Meebrengen

Bij de aangifte van het overlijden moet je volgende documenten meebrengen:

 • overlijdensattest dat de dokter heeft geschreven
 • identiteitskaart van de overledene
 • identiteitskaart van de aangever
 • trouwboekje van de overledene
 • rijbewijs van de overledene
 • eventueel een laatste wilsbeschikking van de overledene.

Bij een verdacht of gewelddadig overlijden neem je volgende extra documenten mee:

 • proces-verbaal van een officier van de politie
 • toelating tot begraven of crematie van de procureur des Konings.

Indien je nog vragen hebt, kan je contact opnemen met Burgerzaken.

Bedrag

Een overlijden aangeven is gratis.

Uitzonderingen

Op maandag tussen 16 en 19 uur en op zaterdagvoormiddag: geen aangiftes van overlijden, andere dagen: enkel na afspraak of digitaal doorsturen.

Contactinformatie