Aanleg ovonde kruispunt N10 en N15

Vanaf 16 augustus gaan de nutswerken verder langs de Liersesteenweg (N10) tussen Houwstraat en Wouwerstraat. Daarvoor wordt een rijstrook ingenomen op de N10. Beurtelings verkeer blijft mogelijk. Tegelijk is er opnieuw een fietsomleiding in beide richtingen in de achterliggende straten van de N10 en de N15. 

Meer specifieke informatie over de verschillende fases van deze nutswerken vind je op de website van Agentschap Wegen en Verkeer. 

Meer informatie over deze werken? 
Wil je alles weten over deze werken? Heb je vragen over de werken de omleidingen of het nieuw ontwerp? Surf dan naar de website van Agentschap Wegen en Verkeer of neem contact op met de bereikbaarheidsadviseur (0468 03 53 84, bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be). Omdat het hier namelijk over een gewestweg gaat, worden deze werken gecoördineerd en nauw opgevolgd door het Agentschap Wegen en Verkeer. 

Schrijf je op www.wegenenverkeer.be/heist-op-den-berg in voor de digitale nieuwsbrief en volg het laatste nieuws over dit project.

Fietsveiligheid op kop in de regio
Het is de bedoeling dat er nieuwe fietspaden komen langs de N10 in Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar. De nieuwe rotonde Fabiola is een stuk van dat hele project. Het traject van meer dan 10 km loopt van het kruispunt met Gangelberg-Steenbeek in Berlaar tot aan de grens met Begijnendijk. Het Agentschap Wegen en Verkeer en het lokale bestuur zijn al enkele jaren bezig met de voorbereidingen van het dossier.

De werken aan de fietspaden van de N10 zullen in stukken ver­lopen over een gezamenlijke periode van ongeveer 10 jaar. De timing hangt af van het verloop van de onteigeningsgesprekken en van de vergun­ningsprocedure.

Meer informatie op de projectpagina van Wegen en Verkeer.