Aanleg ovonde kruispunt N10 en N15

Vanaf 21 maart eenrichtingsverkeer op de Mechelsesteenweg (N15) naar rotonde Fabiola
Voor het uitvoeren van de boringen voor de nutsleidingen, wordt er een rijstrook ingenomen op de Mechelsesteenweg (N15) aan weerszijden van rotonde Fabiola. Komende van Putte of Heist-op-den-berg kan het verkeer op de N15 naar de rotonde blijven rijden. Omgekeerd volgt gemotoriseerd verkeer een omleiding en dit vanaf maandag 21 maart.

Concreet betekent dit:

  • Om vanaf de rotonde naar Putte te rijden, moet het verkeer de N10 richting Berlaar volgen, om vervolgens links af te slaan op de Houwstraat en verder te rijden richting de N15.
  • Om vanaf de rotonde naar Heist-op-den-Berg te rijden, moet het verkeer de N10 richting Begijnendijk/Aarschot volgen om vervolgens links af te slaan op de Lostraat en verder te rijden richting de N15.

Onteigeningsplan algemeen nut ovonde N10 - N15
Voor de realisatie van de ovonde met fietstunnels bij de N10-N15 loopt een openbaar onderzoek van het onteigeningsplan en dit van 1 juni tot en met 1 juli.
Dat ligt ter inzage bij team Leefomgeving, na telefonische afspraak, maar kan je ook digitaal raadplegen. Meer informatie over dit openbaar onderzoek vind je op deze pagina

Meer informatie over deze werken? 
Wil je alles weten over deze werken? Heb je vragen over de werken de omleidingen of het nieuw ontwerp? Surf dan naar de website van Agentschap Wegen en Verkeer of neem contact op met de bereikbaarheidsadviseur (0468 03 53 84, bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be). Omdat het hier namelijk over een gewestweg gaat, worden deze werken gecoördineerd en nauw opgevolgd door het Agentschap Wegen en Verkeer. 

Schrijf je op www.wegenenverkeer.be/heist-op-den-berg in voor de digitale nieuwsbrief en volg het laatste nieuws over dit project.

Fietsveiligheid op kop in de regio
Het is de bedoeling dat er nieuwe fietspaden komen langs de N10 in Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar. De nieuwe rotonde Fabiola is een stuk van dat hele project. Het traject van meer dan 10 km loopt van het kruispunt met Gangelberg-Steenbeek in Berlaar tot aan de grens met Begijnendijk. Het Agentschap Wegen en Verkeer en het lokale bestuur zijn al enkele jaren bezig met de voorbereidingen van het dossier.

De werken aan de fietspaden van de N10 zullen in stukken ver­lopen over een gezamenlijke periode van ongeveer 10 jaar. De timing hangt af van het verloop van de onteigeningsgesprekken en van de vergun­ningsprocedure.

Meer informatie op de projectpagina van Wegen en Verkeer.