Parkeerkaart voor personen met een handicap

Wat?

De parkeerkaart voor personen met een handicap is strikt persoonlijk. Als houder van de parkeerkaart kan je ze gebruiken voor de wagen waarmee je zelf vervoerd wordt of die je zelf bestuurt.

Zodra je niet meer aan de voorwaarden voldoet zoals bij de aanvraag van de parkeerkaart, moet je deze parkeerkaart terugsturen met vermelding van de reden.

Personen met een handicap die recht hebben op een parkeerkaart kunnen onbeperkt parkeren in de blauwe zone als zij hun kaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit leggen.

Voor wie?

  • je hebt 80% invaliditeit of
  • je bent 50% oorlogsinvalide of
  • je bent 50% invalide omwille van de onderste ledematen of
  • je bent verlamd aan de bovenste ledematen of
  • je hebt na medisch onderzoek door een arts van FOD sociale zekerheid een vastgestelde verminderde zelfredzaamheid van minstens 12 punten of minstens 2 punten op het criterium verplaatsingsmogelijkheden op de schaal van zelfredzaamheid

Procedure

Je maakt een afspraak bij team Sociale Voordelen.  
Heb je geen attest van invaliditeit, kan je samen met een medewerker nagaan of een aanvraag voor een medisch onderzoek zinvol is.
Je kan met je vragen over de aanvraag van de parkeerkaart voor personen met een handicap terecht bij een van de medewerkers van het team Sociale Voordelen.

Als het moeilijk is om ter plaatse te komen, kan je om een huisbezoek vragen.

Wat meebrengen?

  • attest van invaliditeit