Parkeerkaart voor personen met een handicap

Wat?
De parkeerkaart voor personen met een handicap is strikt persoonlijk. Als houder van de parkeerkaart kan je ze gebruiken voor de wagen waarmee je zelf vervoerd wordt of die je zelf bestuurt. Zodra je niet meer aan de voorwaarden voldoet zoals bij de aanvraag van de parkeerkaart, moet je deze parkeerkaart terugsturen met vermelding van de reden. 

Personen met een handicap die recht hebben op een parkeerkaart kunnen onbeperkt parkeren in de blauwe zone als zij hun kaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit leggen.

Voor wie?
Je komt in aanmerking voor een parkeerkaart als je:

  • 80% invaliditeit hebt
  • 50% oorlogsinvalide bent
  • 50% invalide bent omwille van de onderste ledematen
  • verlamd bent aan de bovenste ledematen 
  • na medisch onderzoek door een arts van FOD sociale zekerheid een vastgestelde verminderde zelfredzaamheid hebt van minstens 12 punten of minstens 2 punten op het criterium verplaatsingsmogelijkheden op de schaal van zelfredzaamheid

Hoe aanvragen?
Je komt langs bij het team Sociale Voordelen en brengt een pasfoto mee en je attest van invaliditeit. Heb je geen attest van invaliditeit, kan je samen met een medewerker nagaan of een aanvraag voor een medisch onderzoek zinvol is. 

Je kan met je vragen over de aanvraag van de parkeerkaart voor personen met een handicap terecht bij een van de medewerkers van het team Sociale Voordelen. Als het moeilijk is om ter plaatse te komen, kan je om een huisbezoek vragen.

Contactinformatie