Parkeerwinkel

Het lokale bestuur heeft de firma Streeteo aangesteld als parkeerbeheerder. Deze firma voert regelmatig controle uit op het correct gebruik van parkeerschijven en bewonerskaarten in de blauwe zones in het centrum en in de verschillende woonkernen van de gemeente. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een retributiebon van 28,10 euro.

Wie vragen heeft over de parkeerschijf, de blauwe zone, het betalen van een retributiebon, … kan terecht in de parkeerwinkel van Streeteo op Kerkplein 34 in Heist-op-den-Berg. Deze is geopend op maandag van 9 tot 13 uur en donderdag van 9 tot 17 uur of na 17 uur op afspraak. De parkeerwinkel kan ook gecontacteerd worden via 015 23 00 07 of parkeren.heistopdenberg.be@streeteo.com.

Het lokale bestuur zit regelmatig samen met de parkeerbeheerder om het parkeerbeleid te evalueren. Op basis van de concrete ervaringen wordt, waar nodig, bijgestuurd, bv. uitbreiding of inkrimping van de blauwe zone, wijziging van de toegelaten parkeerduur, ...