Signalisatie

Om het zoekverkeer te minimaliseren, wordt gebruik gemaakt van duidelijke en uniforme signalisatieborden. Vanaf de hoofdwegen rond het centrum van Heist-op-den-Berg wordt je via de specifi eke signalisatieborden begeleid tot op de randparkings. Je komt de pijlen tegen die je zullen begeleiden tot op de dichtstbijzijnde parking. Pijlen met een blauwe achtergrond leiden je naar een parking waar je maximaal twee uur kan parkeren. Als je de pijlen met een groene achtergrond volgt, rijd je naar een parking waar je langer mag parkeren.

Enkel de permanent beschikbare randparkings zijn gesignaleerd. In de Bergstraat en andere centrumstraten is zo weinig mogelijk zoekverkeer gewenst. Daarom vind je hier
geen signalisatieborden terug.

Dit project kwam tot stand met de financiële steun van de provincie Antwerpen.