Parochies

Sinds 24 september 2017 is er een nieuw samenwerkingsverband voor de 11 parochies van Heist-op-den-Berg en de vier parochies van Putte. Deze 15 parochies samen vormen de Pastorale Eenheid Mozes (PE Mozes). De PE Mozes vervangt de voormalige federaties Heist-op-den-Berg en Putte.

Het team dat de Pastorale Eenheid Mozes leidt (het Pastoraal Eenheidsteam) bestaat uit:

  • Parochieassistent Gerry Bellekens – verantwoordelijke voor Gemeenschapsopbouw
  • Parochieassistente Charline Seymens – verantwoordelijke voor Liturgie en Gebed
  • Diaken Gommaar Van den Bergh – verantwoordelijke voor Diaconie
  • Veerle Dufaing – verantwoordelijke voor Catechese
  • Nick Schellemans – verantwoordelijke voor Financieel en Materieel Beheer
  • Leidinggevend priester - E.H. Jan Verheyen (Lier)

en zij werden door de bisschop benoemd voor de 15 parochies.

Het Centraal Secretariaat van de PE Mozes:
Pastoor Mellaertsstraat 1, 2220 Heist-Goor
www.pemozes.be

De verschillende parochies: