Parochies

De elf parochies van Heist-op-den-Berg en de vier parochies van Putte vormen de Pastorale Eenheid Mozes.

  • Leidinggevend priester - Deken Jan Verheyen (Lier)
  • Parochieassistent Gerry Bellekens – verantwoordelijke voor Gemeenschapsopbouw
  • Parochieassistente Charline Seymens – verantwoordelijke voor Liturgie en Gebed
  • Veerle Dufaing – verantwoordelijke voor Catechese
  • Carolien Milis – verantwoordelijke voor Diaconie                          
  • Nele Van Bastelaer – verantwoordelijke voor Financieel en Materieel Beheer  
  • Diaken Gommaar Van den Bergh - lid
  • Nick Schellemans - lid

Centraal Secretariaat: Pastoor Mellaertsstraat 1, 2220 Heist-Goor, www.pemozes.be

A tot Z