Parochies

De elf parochies van Heist-op-den-Berg en de vier parochies van Putte vormen de Pastorale Eenheid Mozes.

  • Leidinggevend priester - Deken Jan Verheyen (Lier)
  • Diaken Gommaar Van den Bergh – verantwoordelijke voor Gemeenschapsopbouw
  • Parochieassistente Charline Seymens – verantwoordelijke voor Liturgie en Gebed
  • Parochieassistente Nele Van Bastelaer - verantwoordelijke voor Financieel en Materieel Beheer
  • Veerle Dufraing – verantwoordelijke voor Catechese
  • David Godecharle - lid

Centraal Secretariaat: Pastoor Mellaertsstraat 1, 2220 Heist-Goor, www.pemozes.be

A tot Z