Participatiecharter

Het lokale bestuur van Heist-op-den-Berg wil actief inzetten op het geven van inspraak en het bevorderen van participatie. Om dat zo kwalitatief mogelijk te laten verlopen, werd een inspraak- en participatiecharter opgemaakt.

Dat charter omvat:

  • een beschrijving van de in regelgeving vastgelegde inspraak en participatie tegenover participatie en inspraak op initiatief van het lokale bestuur of de burger 
  • het doel van participatie en het geven van inspraak
  • de spelregels
  • de uitvoering van participatietrajecten en het kader dat door het lokale bestuur wordt aangereikt.

Het charter is een visie. Het wil handvaten aanreiken over hoe het lokale bestuur naar participatie en inspraak kijkt en legt een aantal criteria vast waaraan participatietrajecten moeten voldoen.

Dit is de volledige toelichting van de gemeenteraad van 14 februari.

Hier vind je de toelichtingen van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Documenten