Paspoort / Reispas

Een Belgisch paspoort is een document om jouw identiteit te bewijzen in de landen waarvoor de Belgische identiteitskaart (eID) niet volstaat. Ook kinderen jonger dan twaalf jaar hebben meestal een paspoort nodig. Met een paspoort kan je naar alle landen ter wereld reizen, desnoods aangevuld met de vereiste visa.

Het Belgisch paspoort bevat ook biometrische gegevens: naast de gegevens over jouw identiteit en nationaliteit, jouw handtekening en jouw foto bevat het ook jouw vingerafdrukken.

Het paspoort is:

 • 7 jaar geldig voor volwassenen
 • 5 jaar voor minderjarigen.

Je doet er goed aan altijd in het bezit te zijn van een paspoort dat nog minstens zes maanden geldig is. Dit is de minimale geldigheidsduur die sommige landen opleggen.

Vooraleer je vertrekt, ga je het best na welke reisdocumenten je nodig hebt voor jouw bestemming. Lees ook zeker eens de reisadviezen op de website van de FOD Buitenlandse zaken. Je kan ook altijd inlichtingen verkrijgen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Voorwaarden

Je vraagt je paspoort (reispas) persoonlijk aan: je moet zelf handtekenen, je foto wordt ingescand en je vingerafdrukken worden geregistreerd. Ook kinderen moeten persoonlijk aanwezig zijn bij de aanvraag.

De pasfoto die je meebrengt moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat jouw gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Als jouw pasfoto niet voldoet aan de voorwaarden, kan je geen paspoort aanvragen!

Procedure

Belgen die in België wonen, vragen hun internationaal paspoort aan bij het gemeentebestuur van hun woonplaats.

Vraag je paspoort zeker op tijd aan. Hou rekening met een leveringstermijn van minstens vijf dagen. In drukke periodes kan de wachttijd oplopen.

Er bestaan wel twee spoedprocedures:

 • dringende procedure: Als de gemeente de aanvraag vóór 15 uur doorstuurt, kan het paspoort zelfs de werkdag na de aanvraag bij de gemeente worden afgeleverd.
 • superdringende procedure (strengere voorwaarden):
  • Als de gemeente de aanvraag vóór 15.30 uur doorstuurt, kan het paspoort nog dezelfde dag worden afgeleverd bij het loket van Binnenlandse Zaken in de Koloniënstraat 11, 1000 Brussel, vlakbij het Centraal Station (4 uur en 30 minuten na de aanvraag).
  • Je kunt het paspoort ook aanvragen bij het loket in de Koloniënstraat 11 zelf, van maandag tot vrijdag (8.30 tot 19.45 uur) en zaterdagvoormiddag (8.30 tot 12.15 uur). Betalingen kunnen enkel met de kaart.
  • Opgelet: een paspoort dat wordt aangevraagd op zaterdag in superdringende procedure (bij je gemeente of aan het loket in Brussel), zal pas de eerstvolgende werkdag vanaf 10.30 uur beschikbaar zijn bij het loket aan de Koloniënstraat 11 te Brussel.

Beide spoedprocedures zijn wel duurder.

Meebrengen

Voor de aanvraag heb je volgende documenten nodig:

 • je identiteitskaart
 • 1 recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de I.C.A.O. normen
 • je oud paspoort (als je er een hebt) of een attest van verlies/diefstal van het paspoort (te verkrijgen bij de politie)
 • identiteitsbewijzen voor minderjarige kinderen. De kinderen moeten ook persoonlijkaanwezig zijn.

Bedrag

Gewone procedure

 • 0 tot 18 jaar: 42 euro
 • Vanaf 18 jaar: 84 euro

Dringende procedure – aanvraag voor 15u, levering volgende werkdag

 • 0 tot 18 jaar: 220 euro
 • Vanaf 18 jaar: 260 euro

Superdringende procedure – aanvraag voor 15.30u bij gemeente, levering na 4,5u te Koloniënstraat 11 Brussel

 • 0 tot 18 jaar: 280 euro
 • Vanaf 18 jaar: 320 euro

Superdringende procedure – aanvraag rechtstreeks bij loket Koloniënstraat voor 15.30u, levering na 4,5u te Koloniënstraat 11 Brussel:

 • 0 tot 18 jaar:  320 euro
 • vanaf 18 jaar: 350 euro

Uitzonderingen

Belgen in het buitenland
Belgen in het buitenland vragen hun paspoort aan bij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat dat bevoegd is voor de plaats waar ze zich bevinden (enkel normale of dringende procedure - de superdringende procedure is niet mogelijk).

Op doorreis door België kunnen ze ook terecht bij het gemeentebestuur:

 • van hun laatste officiële woonplaats in België
 • van hun geboorteplaats in België (indien nooit gewoond in België)
 • van een Belgische gemeente naar keuze (indien nooit gewoond en niet geboren in België).

Noodprocedure en humanitaire redenen
Als je om dringende humanitaire redenen zeer snel naar het buitenland moet, dan kan binnen één dag een voorlopig paspoort afgeleverd worden. Dit paspoort heeft een beperkte geldigheidsduur voor een bepaalde bestemming. Het kan slechts afgeleverd worden als er een bewijs is van dringende humanitaire redenen. Voorlopige paspoorten voor humanitaire redenen worden enkel afgegeven bij een onvoorzien overlijden of hospitalisatie van een bloedverwant in de 1ste graad.

De aanvraag dient te gebeuren bij de Dienst Paspoorten van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Tijdens het weekend kan je telefonisch contact opnemen via het nummer 02  501 81 11.

Contactinformatie