Pensioenen

Heb je vragen over je pensioen, en wil je graag inlichtingen? Dan bieden we je tijdens een persoonlijk gesprek de mogelijkheid aan om je rechten op pensioen als werknemer, zelfstandige en ambtenaar te onderzoeken.

In België is de wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar, maar je kan onder bepaalde voorwaarden met vervroegd pensioen gaan. Daarvoor kan je een aanvraag indienen ten vroegste één jaar voor de ingangsdatum van je vervroegd pensioen. Bereik je de wettelijke pensioenleeftijd dan gebeurt het onderzoek van ambtswege.

In de drie pensioenstelsels kan je mits strikte voorwaarden je rechten laten gelden op overlevingspensioen, pensioen feitelijke scheiding of echtscheiding.

Vanaf de leeftijd van 65 jaar kan je een aanvraag indienen voor het bekomen van de inkomensgarantie voor ouderen. Dit is een uitkering voor mensen die niet over voldoende financiële middelen beschikken.

Gelieve je identiteitskaart mee te brengen.

Contactinformatie