Personenbelasting federale overheid

Voor vragen over personenbelastingen kan je terecht bij Centrum Mechelen /Team Beheer 6. Kruisbogenhofstraat 24 bus 4, 2500 Lier, 02 575 99 40, p.mechelen.team6@minfin.fed.be

--> Federale Overheidsdienst Financiën