Pesticidenvrij beheer

Pesticidenvrij beheer

Vanaf 1 januari 2015 mogen geen pesticiden meer gebruikt worden:

  • Op alle terreinen die horen bij een openbare dienst of daarvoor gebruikt worden zoals schoolterreinen, terreinen van de gemeente, zorginstellingen, perrons,…;
  • Op alle terreinen gelegen in een drinkwaterbeschermingsgebied;
  • In een zone van 6 meter langs oppervlaktewater zoals bijvoorbeeld grachten, waterlopen en vijvers;
  • Op bermen.

Enkel in specifieke gevallen zijn afwijkingen mogelijk op dit pesticidenverbod.

Vanaf 1 januari 2015 geldt op de overige terreinen een minimumgebruik:

  • Op verhardingen groter dan 200m²;
  • Op alle terreinen die toegankelijk zijn voor publiek of kwetsbare groepen.

Minimumgebruik betekent dat je pesticiden enkel op de te bestrijden planten of ongewenste dieren mag gebruiken.

Pesticiden worden geweerd zowel vanuit het standpunt van milieuvervuiling als van volksgezondheid. Pesticiden hebben vaak een ruimer effect dan waarop ze worden toegepast. Specifiek bij bijen kan chronische blootstelling aan kleine dosissen een negatieve impact hebben op de levensduur en de ontwikkeling van deze dieren met de achteruitgang van de populaties als gevolg. Daarom worden er op het openbaar domein alternatieve bestrijdingsmethoden toegepast. Een gepast maaibeheer verarmt de bodem en houdt de vegetatie onder controle. Ongewenste vegetatie wordt weggeborsteld, weggebrand of verwijderd met hete stoom of heet water. Inplanting met bodembedekkers houdt eveneens ongewenste vegetatie mee onder controle.