Plannen van aanleg (BPA en APA)

BPA’s, bijzondere plannen van aanleg, zijn gemeentelijke plannen die de bestemmingen van het gewestplan kunnen detailleren. 

De geldende BPA's in Heist-op-den-Berg kan je raadplegen op de pagina Ruimtelijke uitvoeringsplannen

De gemeente beschikt over een goedgekeurd plannenregister, waarin al deze plannen nauwkeurig zijn opgetekend en waaruit officiële uittreksels gemaakt kunnen worden.