Politiezone Heist

Logo politie

Dienstverlening
- Interventieploegen
- Aangiften en klachten
- Vakantietoezicht
- Samenwerking met zone Berlaar/Nijlen
- Verkeersdienst

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)
De lokale politie levert op basis van het GAS-reglement samen met de sanctionerend ambtenaren inspanningen om maatschappelijke overlast in de gemeente tegen te gaan. Sluikstorten, vandalisme of vernielingen, wildplassen, hondenpoep, geluidsoverlast,... in woonwijken, op de markt en bij manifestaties, zullen tot een geldboete leiden. Het volledige GAS-reglement kan je hier downloaden.

  • Sanctionerend ambtenaren voor de gemeente Heist-op-den-Berg: Bart Passemiers en Veerle Moernaut, Befferstraat 34, 2800 Mechelen, 015 29 83 82, gasam@mechelen.be
  • Bijkomend sanctionerend ambtenaar voor dossiers i.v.m. inbreuken parkeren en stilstaan: Elize Klinckaert, 015 29 83 81

Bijzondere diensten
- Recherchedienst
- Slachtofferhulp

Wijken
-  Booischot en Pijpelheide
-  Hallaar en deel Heist-op-den-Berg
-  Heist-centrum
-  Itegem
-  Schriek en Grootlo
-  Wiekevorst en Bruggeneinde
-  Zonderschot, Heist-Goor en Industriezone

 

Contact

Politiezone Heist
Kloosterstraat 1, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 750 950, noodnummer: 101,
fax 015 25 09 97,
mail politiezone@politieheist.be
www.lokalepolitie.be/heist-op-den-berg

Openingsuren

Onthaal
alle dagen van 7 tot 20 uur

Administratie
ma tot vrij van 8.30 tot 12 uur
en 13 tot 17 uur