Aanvraag Pro-Deoadvocaat

Voor een procedure bij de rechtbank heb je meestal een advocaat nodig, om je te verdedigen (als verweerder) of om een procedure te starten (als eiser).

Mensen met een laag inkomen kunnen een pro-Deoadvocaat aanvragen. Bijstand is dan gratis of gedeeltelijk gratis, afhankelijk van je inkomen. De inkomensgrenzen vind je hier. Sommige personen hebben sowieso recht op pro-Deo (zoals minderjarigen, gedetineerden of mensen die een collectieve schuldenregeling willen aanvragen). Meer informatie vind je hier.

Let op: Pro-Deo (tweedelijnsbijstand) verschilt dus van (gratis) advies van een advocaat  (eerstelijnsbijstand) waarop iedereen sowieso recht heeft.

De aanvraag van pro-Deo wordt georganiseerd door het Bureau voor Juridische Bijstand (Keizerstraat 20, 2800 Mechelen).

Je moet een aanvraag doen via telefoon: 015 26 11 42. Dit kan op maandag, woensdag of vrijdag (niet op feestdagen) tussen 13.30 en 16 uur. Samen wordt dan overlopen welke documenten je moet bezorgen en hoe de procedure verder verloopt.