Besluiten voorzitter vast bureau

De voorzitter van het vast bureau maakt de volgende besluiten bekend volgens het decreet over het lokaal bestuur:

  • besluit voorzitter vast bureau 9 januari 2019: delegatie handtekeningbevoegdheid voorzitter vast bureau (bekendgemaakt op 28 januari 2019)

Inzage en klachtenprocedure
Om inzage te krijgen in de besluiten die op de besluitenlijsten vermeld zijn, volg je de procedure voor toegang tot bestuursdocumenten.

Het publiek kan tegen de besluiten een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid. Meer info over deze procedure vind je in de klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.