Bestuursdocumenten opvragen

Elke overheid is verplicht haar burgers zo goed mogelijk te informeren. Dat gebeurt op een actieve manier via de pers, publicaties, het internet, enzovoort.

Maar om de openheid en de transparantie van de werking van het gemeentebestuur te bevorderen, voorziet de wetgever de mogelijkheid voor iedereen die dit wenst om bestuursdocumenten te raadplegen. Dit noemen we de passieve openbaarheid.

Als je dergelijke bestuursdocumenten wil raadplegen, vul dan het aanvraagformulier in.

Welke regelgeving is van toepassing?

De wijze waarop een aanvraag moet gebeuren en hoe het gemeentebestuur een aanvraag moet afhandelen, wordt beschreven in het bestuursdecreet van 7 december 2018. Hierin staat onder meer dat je binnen 20 dagen een antwoord moet krijgen op je aanvraag.

Kostprijs

Inzage, uitleg en een digitale kopie zijn gratis. Wie een papieren kopie vraagt van een bestuursdocument, betaalt volgens het retributiereglement. Afhankelijk van het gevraagde formaat betaal je:

  • A4 zwart-wit recto 0,05 euro
  • A4 zwart-wit recto/verso 0,10 euro
  • A3 zwart-wit recto 0,15 euro
  • A3 zwart-wit recto/verso 0,20 euro
  • A4 kleur recto 0,30 euro
  • A4 kleur recto/verso 0,45 euro
  • A3 kleur recto 0,60 euro
  • A3 kleur recto/verso 0,90 euro