Onteigeningsbesluit herinrichting kruispunt N10-N15

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken stelde op 27 januari 2023 het onteigeningsplan voor de innemingen voor de ovonde en fietstunnels op de N10-N15 in Heist-op-den-Berg voorlopig vast. 

Daarna liep er een openbaar onderzoek, van 3 april tot en met 2 mei 2023.

Op 27 juli 2023 stelde de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken het onteigeningsplan definitief vast. Voor deze onteigeningen zijn de bepalingen van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 van toepassing.

Tegen het genoemde definitieve onteigeningsbesluit van 27 juli 2023 kan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen beroep worden aangetekend. Een verzoekschrift moet binnen 45 dagen via een aangetekende brief aan de Raad van Vergunningsbetwistingen worden toegestuurd.