Projecten ruimtelijke ordening

Gemeentelijke uitdagingen op het vlak van leefomgeving binnen Heist-op-den-Berg worden aangepakt vanuit een methodiek van proces- en projectregie. Het ontstaan en de vormgeving van deze diverse projecten en processen groeien vanuit team Planning en Ontwikkeling.

Gemeentelijke projectprocessen doorlopen verschillende fasen. Zo starten we met een analyserende fase, die overgaat in een ontwerpende fase, om tot slot te eindigen in de realisatiefase. Vaak worden deze trajecten opgebouwd vanuit participatieve insteek, wat wil zeggen dat doorheen het proces inspraak en samenwerking belangrijke onderdelen zijn.

Wat de laatste fase van realisatie betreft, zal het project in veel gevallen een overdracht kennen naar de uitvoerende teams, maar bij zuivere planningsinitiatieven dan bijvoorbeeld weer niet.

Gemeentelijke projecten op het vlak van leefomgeving (dit kan zowel over bebouwde, groene, publieke, infrastructurele, …omgevingen gaan) hebben hun eigen project- en opvolgingspagina. Klik op het project waarnaar jouw interesse uitgaat om het proces te kunnen volgen.

Contactinformatie