Projecten Ruimtelijke Ordening

Gemeentelijke projectprocessen doorlopen verschillende fasen. Zo wordt steeds gestart met een analyserende fase, die overgaat in een ontwerpende fase, om tot slot te eindigen in de realisatiefase. Vaak worden de trajecten opgebouwd vanuit participatie, wat wil zeggen dat doorheen het proces inspraak en samenwerking belangrijke onderdelen zijn.

In de laatste fase van realisatie zal het project in veel gevallen overgaan naar de uitvoerende teams, bij zuivere planningsinitiatieven dan meestal weer niet.

Gemeentelijke projecten op het vlak van leefomgeving (dit kan zowel gaan over bebouwde, groene, publieke, infrastructurele, … omgevingen) hebben hun eigen project- en opvolgingspagina. Klik op het project waarnaar jouw interesse uitgaat om het proces te kunnen volgen.