Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen

Hoe gaan we samen wonen, werken en leven op een beperkte ruimte?
De provincie Antwerpen creëert ruimte.

Naast grondstoffen en energie wordt ook ruimte een schaars goed. De provincie Antwerpen wil het ruimtegebruik op haar grondgebied herdefiniëren en maakt daarom het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen op. De ontwerpversie daarvan is klaar, net zoals het ontwerpplan-MER (MilieuEffectenRapport) dat de mogelijke milieueffecten ervan onderzocht.

Tijdens het openbaar onderzoek van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023 kan iedereen plannen inkijken en erop reageren. Het is de laatste kans om je mening te geven voordat het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen of RSPA van 2001 wordt vervangen.

Alle informatie vind je op www.provincieantwerpen.be/BeleidsplanRuimte. Tijdens het openbaar onderzoek kan je ook daar de plannen inkijken, net zoals in het provinciehuis.

Het volledige plan ligt ook ter inzage bij de administratie Leefomgeving, Leopoldlei 40, Heist-op-den-Berg, na telefonische afspraak op 015 46 14 00 of via mail: leefomgeving@heist-op-den-berg.be.  

TIP: Bezoek een infomoment over het ontwerpbeleidsplan Ruimte. Je loopt er over een infomarkt en kan vragen stellen aan de projectleiders. Om 17 en 20 uur kan je een lezing over het ontwerpbeleidsplan Ruimte volgen. De provincie toont er ook andere interessante projecten.


Je komt langs wanneer het jou het beste past, telkens tussen 16.30 en 21 uur, op:

 • vrijdag 20 januari 2023 in het Provinciehuis in Antwerpen
 • maandag 23 januari 2023 in het Congrescentrum De Schorre in Boom
 • donderdag 26 januari 2023 in De Warande in Turnhout 

Reageren op de plannen doe je schriftelijk, van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023 en gericht aan de deputatie van de provincie Antwerpen op één van de volgende manieren:

 • per mail aan beleidsplanruimte@provincieantwerpen.be;
 • per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
 • door afgifte tegen ontvangstbewijs:
  - in het Provinciehuis (Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen);
  - bij administratie Leefomgeving, Leopoldlei 40, Heist-op-den-Berg na telefonische afspraak op 015 46 14 00
 • tijdens één van de infomarkten;
 • via het online inspraakformulier op provincieantwerpen.be/BeleidsplanRuimte.