Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen

Hoe gaan we samen wonen, werken en leven op een beperkte ruimte?
De provincie Antwerpen creëert ruimte

Naast grondstoffen en energie wordt ook ruimte een schaars goed. De provincie Antwerpen wil het ruimtegebruik op haar grondgebied herdefiniëren en maakt daarom het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen op. De ontwerpversie daarvan is klaar net zoals het ontwerp-plan-MER (MilieuEffectenRapport) dat de mogelijke milieueffecten ervan onderzocht. Tijdens het openbaar onderzoek van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023 kan iedereen het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER inkijken en erop reageren. Het is de laatste kans om je mening te geven vooraleer het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen of RSPA van 2001 wordt vervangen.

Alle informatie vind je op www.provincieantwerpen.be/BeleidsplanRuimte. Tijdens het openbaar onderzoek kun je daar ook het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER inkijken, net zoals in het provinciehuis. Het volledige plan ligt ter inzage van de bevolking ook klaar bij de administratie Leefomgeving, Leopoldlei 40, Heist-op-den-Berg, na telefonische afspraak op 015 46 14 00 of via mail : leefomgeving@heist-op-den-berg.be.  

TIP: Bezoek een infomoment over het ontwerp-Beleidsplan Ruimte. Je loopt er over een infomarkt en kan vragen stellen aan de projectleiders. Om 17 en 20 uur kan je een lezing over het ontwerp-Beleidsplan Ruimte volgen. De provincie toont er ook andere interessante projecten.
Je komt langs wanneer het jou het beste past, telkens tussen 16.30 en 21 uur, op:

 • vrijdag 20 januari 2023 in het Provinciehuis in Antwerpen
 • maandag 23 januari 2023 in het Congrescentrum De Schorre in Boom
 • donderdag 26 januari 2023 in De Warande in Turnhout 

Reageren op het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER doe je schriftelijk, van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023 en gericht aan de deputatie van de provincie Antwerpen op één van de volgende manieren:

 • per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
 • door afgifte tegen ontvangstbewijs:
  - in het Provinciehuis (Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen);
  - bij administratie Leefomgeving, Leopoldlei 40, Heist-op-den-Berg na telefonische afspraak op 015 46 14 00;
  - tijdens één van de infomarkten;
  - via het online inspraakformulier op provincieantwerpen.be/BeleidsplanRuimte.