Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen - kennisgeving plan MER

Willen we in de toekomst voor iedereen ruimte om te wonen, te werken en te leven, dan moeten we nu reeds afspraken maken over ons ruimtegebruik. Dat is het onderwerp van het ‘Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen’. Het team MER verklaarde de kennisgeving voor het milieueffectenrapport (MER) dat zal opgesteld worden voor het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen volledig op 9 januari 2020. Je kan de kennisgeving downloaden op https://www.lne.be/mer-dossierdatabank onder het dossiernummer ‘PL0263’.

Deze kennisgevingsnota milieueffectenbeoordeling van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen kan je inkijken van 3 februari tot en met 2 april 2020:

Bedenkingen en opmerkingen kan je schriftelijk bezorgen tot en met 2 april 2020 op een van de volgende manieren:

  • Bij team MER:
    • via een brief gericht aan Departement Omgeving, Team MER, Plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen’, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
    • via afgifte van de opmerking ter plaatse
    • via een mail naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen’’ in de titel)
    • via https://www.lne.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota - vind je een digitaal inspraakformulier waarop je je opmerkingen kan formuleren
  • Bij het lokale bestuur: via afgifte van de opmerking bij Loket Bouw en Milieu, Leopoldlei 40, Heist-op-den-Berg, tijdens de openingsuren op maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur en maandagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Contactinformatie