PRUP N10

Bouw mee aan de toekomst van de N10

 De laatste jaren nam het aantal winkels, bedrijven en woningen langs de N10 tussen Lier en Heist-op-den-Berg enorm toe. Daardoor verdwenen er handelszaken uit de stads- en dorpskernen en moest er open ruimte wijken. Daar wil de provincie Antwerpen met het PRUP ‘Afbakening winkelvrije en winkelarme zones N10 van Lier tot en met Heist-op-den-Berg’ iets aan doen. Interesse om jouw steentje bij te dragen? Geef dan van 14 september t.e.m. 12 november jouw mening over de startnota en de eerste versie van de procesnota.

Winkelvrije en winkelarme zones

De laatste jaren werd het steeds drukker op en rond de N10 tussen Lier en Heist-op-den-Berg. Om de N10 wat ademruimte te geven, werkt de provincie aan een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP). De volgende stap? De publieke raadpleging van de startnota en de eerste versie van de procesnota. Daarin lees je respectievelijk wat we met het PRUP willen bereiken en hoe het PRUP wordt opgemaakt. Wil je beide documenten inkijken er je mening over formuleren? Dan kun je hiervoor terecht:

 • op de website van Provincie Antwerpen;

Je kunt ze na afspraak ook inkijken op de volgende locaties:

 • het provinciehuis dienst Ruimtelijke Planning
  Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
  tel. 03 240 66 23

 • het stadhuis van Lier:
  Paradeplein 2, 2500 Lier
  tel. 03 8000 300

 • het gemeentehuis van Putte:
  Gemeenteplein 1, 2580 Putte
  tel. 015 76 78 80

 • het gemeentehuis van Berlaar:
  Markt 1, 2590 Berlaar
  tel. 03 410 19 00

 • het gemeentehuis van Heist-op-den-Berg:
  Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg
  tel. 015 23 74 00

Infomarkten

De provincie Antwerpen organiseert ook vier infomarkten waar je met al je vragen en opmerkingen over het PRUP terecht kan:

 • vrijdag 2 oktober 2020, 16.00 – 20.00 uur, foyer van Liers Cultuurcentrum De Mol, Lier

 • woensdag 7 oktober, 16.00 – 20.00 uur, vergaderzaal 3 van Gemeenschapscentrum Klein Boom, Putte

 • donderdag 8 oktober, 16.00 – 20.00 uur, cursusruimte van CC Zwaneberg, Heist-op-den-Berg

 • donderdag 15 oktober, 16.00 – 20.00 uur, zaal Familia van vzw Parochiecentrum Berlaar - Heikant, Berlaar

Iedereen is welkom, maar reserveer wel een plekje via de webpagina van de provincie of via het telefoonnummer 03240 52 53. Zo beperken we het totaal aantal bezoekers per moment en kunnen we de coronarichtlijnen respecteren. Heb je intreresse, maar kun je er niet bij zijn? Kijk dan naar de digitale toelichting op de webpagina van de provincie.

Heb je opmerkingen? Dan dien je ze in:

 • per mail aan ruimte@provincieantwerpen.be;

 • per aangetekende brief of bij afgifte tegen ontvangstbewijs:
  • aan de deputatie van de provincie Antwerpen, Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;

  • aan het gemeentebestuur van Lier, Paradeplein 2 bus 1, 2500 Lier;

  • aan het gemeentebestuur van Putte, Gemeenteplein 1, 2580 Putte;

  • aan het gemeentebestuur van Berlaar, Markt 1, 2590 Berlaar;

  • aan het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg, Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg.

 • via het digitaal inspraakformulier op de website van de provincie Antwerpen

 • tijdens de infomarkten met het inspraakformulier tegen ontvangstbewijs.

Meer informatie kunt u vinden via de webpagina van de Provincie Antwerpen. Hierop kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief van ht PRUP.

Contactinformatie