Psychologische crisishulp

Aanmelden bij psychologische crisishulp kan enkel door een huisarts of een maatschappelijk werker van het OCMW van Heist-op-den-Berg. De crisispsycholoog zal bij elke aanmelding ook steeds contact opnemen met de aanmelder. De patiënt/cliënt moet steeds toestemming geven voor doorverwijzing naar psychologische crisishulp. De psychologische crisishulp is enkel toegankelijk voor inwoners van Heist-op-den-Berg.

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging
De cliënt/patiënt heeft toestemming gegeven voor doorverwijzing naar psychologische crisishulp *

Gegevens aanmelder

Ik ben *

Gegevens patiënt/cliënt

Welke diensten/zorgverleners zijn reeds betrokken? *
In het verleden is er reeds een opname geweest *
Is er medicatiegebruik dat belangrijk is om te weten? *