Je evenement op het infobord

Wat?

Het lokale bestuur heeft digitale infoborden in 11 kerkdorpen.

Maak je deel uit van een Heistse vereniging en organiseert die een leuke activiteit die je graag wil bekendmaken? Bezorg ons een tweetal weken voor de activiteit plaatsvindt alle nuttig informatie.

Voor wie?

Op de digitale informatieborden kunnen verenigingen en niet-commerciële organisaties van Heist-op-den-Berg berichten en activiteiten aankondigen.  De infoborden zijn niet bedoeld voor: politieke partijen of politiek geïnspireerde organisaties, commerciële organisaties, vakbonden en mutualiteiten, benefieten of andere persoonlijke berichten. De activiteiten moeten voor iedereen toegankelijk zijn en niet-commercieel van aard.

Waar wordt er gepubliceerd?

Berichten worden aangekondigd in het kerkdorp waarvan de vereniging afkomstig is en in het kerkdorp waar de activiteit plaatsvindt. Daarnaast kunnen verenigingen nog kiezen voor publicatie op een infobord van een aangrenzend kerkdorp. In totaal kunnen verenigingen hun activiteiten dus aankondigen op drie infoborden.

  • Alle activiteiten worden in principe 1 week op voorhand aangekondigd.
  • Er zijn geen kosten aan verbonden.

Hoe aanvragen?

Stuur een mailtje naar communicatie@heist-op-den-berg.be met volgende gegevens:

  • Naam en voornaam
  • Mailadres
  • Naam vereniging/organisatie
  • Naam van de activiteit
  • Datum of data waarop de activiteit plaatsvindt
  • Tijdstip en plaats van de activiteit
  • Is vooraf inschrijven verplicht? Zo ja, tot wanneer kan je inschrijven?
  • Contactgegevens voor meer info, inschrijving of tickets? (telefoon, mail, website, facebook)

Wens je beeldmateriaal te tonen? Bezorg je flyer of affiche in jpg-, png- of pdf-formaat, grootte 320*192 pixels. Indien het geleverde beeldmateriaal te groot en niet bruikbaar is, maken we er sowieso een tekstbericht van.

Vergeet ook niet je activiteit tijdig door te geven aan team Evenementen via www.heist-op-den-berg.be/kleine-publieke-evenementen. Je aanvraag kan je volledig online indienen en je kan de stand van zaken mee opvolgen. Zo kan je jouw aanvraag voor een fuif, buurtfeest of sportevenementen laten goedkeuren.