Procedure en timing

Het opwaarderen van de privégrachten tot publieke grachten, kan enkel via een openbaar onderzoek. Omdat het om 72 km grachten gaat, werken we in zes fases. Wanneer welke gracht aan bod komt, hangt af van verschillende factoren:

  • ligt de gracht in een wateroverlastgevoelig gebied
  • zijn er voldoende (buffer)grachten aanwezig of niet
  • zijn er ruimtelijke ontwikkelingen in de nabije toekomst
  • is er een afkoppelingsdossier gepland

Timing

  • Het lokale bestuur stelt in juni 2023 een landmeter aan.
  • Die landmeter voert vanaf 20 november 2023 de nodige opmetingen uit voor de grachten uit fase één.
  • Het openbaar onderzoek voor deze grachten loopt van 15 april tot en met 15 mei 2024.
  • In november 2024 worden de grachten uit fase één door de gemeenteraad aangeduid als publieke grachten. 
  • Vanaf dan beheert het lokale bestuur officieel deze grachten en hebben we recht van doorgang in de erfdienstbaarheidsstrook van drie meter. 

In oktober 2024 start de landmeter met de opmetingen van de grachten van fase twee, enzoverder. De opmetingen van de grachten van fase zes zijn voorzien voor de winterperiode van 2028-2029.