Nood aan een statuut

Om in de toekomst de private grachten te kunnen blijven onderhouden, heeft de gemeente een juridisch kader nodig waarbij deze grachten erkend worden als ‘publieke gracht’. Op die manier nemen we als overheid officieel de onderhoudsplicht van de eigenaar of aangelande over.

Een publieke gracht is een gracht met een statuut:

  • De gemeente beheert de gracht. Ze heeft hierbij recht op een doorgang en een zone voor het tijdelijk plaatsen van maaisel en slib in de oeverzones tot drie meter buiten de gracht (= erfdienstbaarheidszone). Het onderhoud van de erfdienstbaarheidszone moet door de eigenaar of aangelande gebeuren.

  • Er verandert niets aan de bestaande toestand. Enkel bij het plaatsen van nieuwe constructies (tuinhuis, hek, ...) en aanplantingen (haag, boom, ...) moet deze zone van drie meter vrij blijven.

tekening van grachtdoorsnede

Samen met rioolbeheerder Pidpa en de provincie Antwerpen stelde het lokale bestuur een lijst op van alle private grachten die erkend moeten worden als publieke gracht. Deze vind je terug op het Basishemelwaterplan voor Heist, dat goedgekeurd werd op de gemeenteraad van 29 juni 2021.

Het gaat maar liefst om 72 km grachten die moeten opgewaardeerd worden van private naar publieke gracht.