Vraag en antwoord

De gracht die naast onze tuin loopt, is enkel bereikbaar langs de andere kant. Waarom willen jullie dan een doorgang op onze grond?

De doorgang van drie meter wordt langs beide kanten van de gracht voorzien om geen ongelijkheid te creëren tussen de eigenaars of aangelanden.


Waarom hebben jullie een strook van drie meter nodig naast de gracht? Is dat niet veel?

Het onderhoud van grachten met lichte machines (kleine kraan of graafmachine) gaat sneller en is goedkoper dan het handmatig beheer door grachtploegen. Voor het gebruik van deze lichte machines is er een minimale doorgang van drie meter nodig.

Kan er niet met de hand geruimd worden?

Is de strook naast de gracht kleiner dan drie meter, dan zal het onderhoud en afvoeren van maaisel en slib nog steeds handmatig gebeuren. Maar waar mogelijk wordt de voorkeur aan machines gegeven.


Mijn tuinhuis staat op één meter van de gracht. Moet ik mijn tuinhuis nu afbreken?

  • Neen. Bestaande constructies (tuinhuis, hek, ...) en beplanting (haag, bomen, ...) mogen blijven staan.
  • Je mag wel geen nieuwe constructies of aanplantingen doen in de zone van drie meter naast de gracht.

Ik heb een houten afsluiting staan op één meter van de gracht. Ik wil die volgend jaar vernieuwen. Die afsluiting staat er al 15 jaar, ik veronderstel dan dat ik mijn afsluiting mag vervangen?

  • Neen. De bestaande afsluiting mag blijven staan, maar de afsluiting vervangen door een nieuwe afsluiting mag niet.
  • Je mag geen nieuwe constructies (tuinhuis, hek, ...) of beplanting (bomen, haag, ...) plaatsen in de zone van drie meter naast de gracht.

Er loopt vuil water van de straatriolering in de gracht. Wat doen jullie met het slib na het ruimen van de gracht? En met het riet en maaisel?

Binnen de erfdienstbaarheidsstrook van drie meter mag het lokale bestuur slib en maaisel leggen. 

  • In praktijk wordt vervuild slib steeds afgevoerd.
  • Ook het plantenmateriaal wordt afgevoerd. Bij elke ruiming worden voedselrijke plantenresten verwijderd zodat het aantal bramen en netels verminderd. Zo komt er op termijn ruimte voor andere, waardevolle beplanting.

Ik heb een veld langs een gracht. Jaarlijks plant ik maïs. Ben ik verplicht om drie meter van de gracht te blijven? 

Ja. Je moet de erfdienstbaarheidsstrook van drie meter respecteren. De gemeente moet altijd doorgang hebben voor het onderhoud van de gracht.

En wat als de gemeente de maïs platrijdt tijdens het ruimen van de gracht?

Als de gemeente tijdens het onderhoud van de gracht schade veroorzaakt, kan je een schadevergoeding eisen. Dat geldt enkel voor schade buiten de erfdienstbaarheidsstrook van drie meter.


Gaat de gemeente de drie-meter-zone naast de gracht onderhouden? Er staat in de zomer altijd hoog gras en de bomen moeten gesnoeid worden.

  • Neen. Het onderhoud van de erfdienstbaarheidsstrook moet door de eigenaar of aangelande gebeuren.
  • De gemeente onderhoudt enkel de gracht en de grachtkanten.

Hoe weet ik wanneer de landmeter komt opmeten, en wanneer?

De metingen starten op maandag 20 november. Die eerste week doen 5 à 10 landmeetploegen verspreid in de gemeente tegelijkertijd opmetingen. Na die eerste week zal je geregeld één ploeg (van 1 of 2 personen) zien. Het exacte moment waarop de landmeter bij jou langskomt, is moeilijk te voorspellen. De opmetingen gebeuren standaard in de loop van de dag, zolang het licht is.


Hoe kan ik de landmeter herkennen?

De landmeters die de opmetingen komen doen zijn allemaal van landmeetkantoor Teccon (www.teccon.be). Je herkent ze door hun fluovest (hesje of jas) met achteraan de naam Teccon. Ze rijden met zilverkleurige of zwarte bestelwagens type Peugeot Partner. Op de meeste auto’s staat ook de naam van Teccon vermeld.
Je mag de landmeters zeker aanspreken als je niet zeker bent. Ook het lokale bestuur en de politie zijn op de hoogte dat landmeters in de gemeente opmetingen doen. De landmeters zullen een informatiedocument bij hebben met het nummer van het contact bij het lokale bestuur. Het lokale bestuur heeft een lijst van de landmeters die bij ons aan het werk zijn.


Moet ik thuisblijven als de landmeter komt opmeten?

Neen. Er wordt niet gewerkt met afspraken. De landmeters doen alleen maar metingen in en rond de te meten gracht en moeten nergens anders komen. Als er toegang nodig is tot een afgesloten terrein, dan zullen de landmeters in eerste instantie aanbellen. Op een later ogenblik kan er dan nog een afspraak gemaakt worden voor toegang. De landmeters zullen niet over hekken of poorten klimmen.


Op welk telefoonnummer kan ik de landmeter bereiken?

Je kan terecht bij team Openbaar Domein, 015 46 10 00, publiekegrachten@heist-op-den-berg.be. Zij volgen het project op, staan in contact met de landmeters en zullen problemen of opmerkingen opnemen. Je mag de landmeters van Teccon op het terrein ook zelf aanspreken. Ze kunnen antwoorden op wat ze aan het doen zijn of nog gaan doen, maar zij kennen niet alle details van het  project. Daarvoor contacteer je beter team Openbaar Domein.


Moet de landmeter een afspraak maken om toegang te krijgen tot mijn eigendom?

Neen. De grachten worden opgemeten zonder afspraak. Wanneer de landmeter in een tuin of door een poort moet gaan, dan zal hij aanbellen. Is de toegang niet vrij, dan wordt er een afspraak gemaakt met de betrokken eigenaar.


Hoelang duren de opmetingen?

De metingen vinden plaats tussen 20 november 2023 en 29 februari 2024. De tijd dat de landmeters op een specifiek perceel moeten zijn, is meestal beperkt tot een dag.


Wat gebeurt er met de opmetingen?

Van de metingen op het terrein worden plannen gemaakt met gedetailleerde info. Met die plannen gaat het lokale bestuur verder aan de slag om het statuut van de grachten aan te passen.