Vraag en antwoord

De gracht die naast onze tuin loopt, is enkel bereikbaar langs de andere kant. Waarom willen jullie dan een doorgang op onze grond?

De doorgang van drie meter wordt langs beide kanten van de gracht voorzien om geen ongelijkheid te creëren tussen de eigenaars of aangelanden.


Waarom hebben jullie een strook van drie meter nodig naast de gracht? Is dat niet veel?

Het onderhoud van grachten met lichte machines (kleine kraan of graafmachine) gaat sneller en is goedkoper dan het handmatig beheer door grachtploegen. Voor het gebruik van deze lichte machines is er een minimale doorgang van drie meter nodig.

Kan er niet met de hand geruimd worden?

Is de strook naast de gracht kleiner dan drie meter, dan zal het onderhoud en afvoeren van maaisel en slib nog steeds handmatig gebeuren. Maar waar mogelijk wordt de voorkeur aan machines gegeven.


Mijn tuinhuis staat op één meter van de gracht. Moet ik mijn tuinhuis nu afbreken?

  • Neen. Bestaande constructies (tuinhuis, hek, ...) en beplanting (haag, bomen, ...) mogen blijven staan.
  • Je mag wel geen nieuwe constructies of aanplantingen doen in de zone van drie meter naast de gracht.

Ik heb een houten afsluiting staan op één meter van de gracht. Ik wil die volgend jaar vernieuwen. Die afsluiting staat er al 15 jaar, ik veronderstel dan dat ik mijn afsluiting mag vervangen?

  • Neen. De bestaande afsluiting mag blijven staan, maar de afsluiting vervangen door een nieuwe afsluiting mag niet.
  • Je mag geen nieuwe constructies (tuinhuis, hek, ...) of beplanting (bomen, haag, ...) plaatsen in de zone van drie meter naast de gracht.

Er loopt vuil water van de straatriolering in de gracht. Wat doen jullie met het slib na het ruimen van de gracht? En met het riet en maaisel?

Binnen de erfdienstbaarheidsstrook van drie meter mag het lokale bestuur slib en maaisel leggen. 

  • In praktijk wordt vervuild slib steeds afgevoerd.
  • Ook het plantenmateriaal wordt afgevoerd. Bij elke ruiming worden voedselrijke plantenresten verwijderd zodat het aantal bramen en netels verminderd. Zo komt er op termijn ruimte voor andere, waardevolle beplanting.

Ik heb een veld langs een gracht. Jaarlijks plant ik maïs. Ben ik verplicht om drie meter van de gracht te blijven? 

Ja. Je moet de erfdienstbaarheidsstrook van drie meter respecteren. De gemeente moet altijd doorgang hebben voor het onderhoud van de gracht.

En wat als de gemeente de maïs platrijdt tijdens het ruimen van de gracht?

Als de gemeente tijdens het onderhoud van de gracht schade veroorzaakt, kan je een schadevergoeding eisen. Dat geldt enkel voor schade buiten de erfdienstbaarheidsstrook van drie meter.


Gaat de gemeente de drie-meter-zone naast de gracht onderhouden? Er staat in de zomer altijd hoog gras en de bomen moeten gesnoeid worden.

  • Neen. Het onderhoud van de erfdienstbaarheidsstrook moet door de eigenaar of aangelande gebeuren.
  • De gemeente onderhoudt enkel de gracht en de grachtkanten.