Raad voor lokale economie

Voorzitter
Gert De Meutter
0495 28 21 01, gert.demeutter@connecto.com

Wat doet deze adviesraad?

  • advies geven aan overheid inzake alle onderwerpen die de deelnemende groeperingen aanbelangen en inzake de lokale economie (middenstand, KMO en industrie).
  • informatiedoorstroming naar de deelnemende groeperingen en naar de individuele ondernemer.
  • dynamiseren van de werking der diverse ondernemersgroeperingen.
  • bevorderen van het ondernemersklimaat op lokaal vlak.