Raad voor maatschappelijk welzijn

Als hoogste OCMW-orgaan bepaalt de raad voor maatschappelijk welzijn, afgekort OCMW-raad, het beleid van het OCMW. De OCMW-raad neemt alle beslissingen in verband met de werking van het OCMW. De raad kan sommige bevoegdheden overdragen naar andere bestuursorganen, bijvoorbeeld naar het vast bureau.

  • De Heistse OCMW-raad telt in totaal 35 leden, waarvan de zetels als volgt verdeeld zijn: CD&V 10 zetels, N-VA 10 zetels, PRO Heist 4 zetels, Open VLD 3 zetels, Groen 2 zetels, Vlaams Belang 4 zetels en eta+ 2 zetels.
  • De zittingen van de OCMW-raad vinden altijd plaats op dinsdagavond na de vergadering van de gemeenteraad, in de gemeenteraadzaal, Kerkplein 15 (zij-ingang, 1e verdieping), 2220 Heist-op-den-Berg.

In 2023 vinden de zittingen plaats op 10 januari, 14 februari, 14 maart, 18 april, 9 mei, 27 juni, 12 september, 10 oktober, 14 november en 12 december.

In 2024 vinden de zittingen plaats op 9 januari, 20 februari, 12 maart, 16 april, 14 mei, 25 juni, 15 oktober en 12 november.

Samenstelling

Jan Moons N-VA

Contact
Slagvelden 28 , 2220 Heist-op-den-Berg
Tel.
0475 32 30 57
jan.moons@heist-op-den-berg.be

Spreekuren: maandag van 17 tot 18.30 uur in het gemeentehuis, Kerkplein 17

Functies

Voorzitter vast bureau