Rashoevewijk

Het project in een notendop
Sinds een aantal jaren ontvangt de gemeente meldingen over de staat van de voetpaden in de Rashoevewijk. Er is een raming gemaakt hoeveel het zou kosten om een doorgedreven herstelling van de voetpaden uit te voeren en dat budget is voorzien in de begroting.

Gezien de kostprijs van deze werken werd bekeken in hoeverre het project breder opengetrokken kon worden. In plaats van de lokale herstelling van de voetpaden zet de gemeente in op een algemene verbetering van de leefkwaliteit in de woonwijk. Het opzet van het project is verbreed: van een voetpadenproject ging het naar een breder verhaal dat rekening houdt met mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit, waterhuishouding, enz.  

Een participatietraject met de wijkbewoners garandeert dat de voorgestelde ingrepen gedragen worden door de gebruikers.

Contactinformatie