Ratten

De bruine rat is een echte 'cultuurvolger'. Ze voelt zich in de buurt van de mens zo goed, dat ze waarschijnlijk nooit helemaal kan worden uitgeroeid. Daarom moeten burgers en gemeenten samenwerken om de overlast te beperken.

Waarom bestrijden?
Iedereen is bij wet verplicht om op zijn eigen terrein de bruine rat te bestrijden (Koninklijk Besluit van 19 november 1987). Dit is niet zonder reden:

  • Ze brengen heel wat ziekten over (o.a. via haren, uitwerpselen en urine).
  • Ze veroorzaken veel schade, zowel aan infrastructuur (isolatiemateriaal, kabels …) als aan (voeder)gewassen.
  • Ze planten zich erg snel voort en heeft amper natuurlijke vijanden. 60 jongen per jaar is voor één vrouwtje niet uitzonderlijk.

Hoe bestrijden?

Stap 1: preventie
Bied geen luxeverblijf aan. Zorg ervoor dat de rat het niet aangenaam vindt in de buurt van je woning. Hoe weet je dat? Om te nestelen zoekt ze een rommelig hoekje op, met binnen handbereik eten en liefst ook wat water. Voederplaatsen voor kippen en eenden en voedselresten (oud brood) op composthopen zijn geliefkoosde verblijfplaatsen.

Dus:

  • Sluit tonnen met voedselvoorraden altijd af en laat niets rondslingeren.
  • Voeder je huisdieren ’s morgens en doe dat beperkt, zodat de rat ’s nachts geen buffet vindt.
  • Bewaar huisvuil in een afgesloten container, en voer het zo snel mogelijk af.
  • Sluit buitenkraantjes goed af en vermijd stilstaand water.

Stap 2: mechanische bestrijding
Hebben preventieve maatregelen geen succes? Dan is de volgende stap het vangen van de ratten. Daarvoor gebruik je best één of meerdere klemmen. Deze zijn verkrijgbaar in doe-het-zelf-zaken.

Zorg voor aantrekkelijk lokaas zoals chocolade of kaas en zet de klem op een plaats waar de ratten duidelijk langskomen. Gebruik je liever geen lokaas, plaats de klem dan dwars op een wissel, zodat de rat er bijna letterlijk tegenaan botst. Zorg ervoor dat ze geen alternatieve route heeft.

Stap 3: chemische bestrijding
Wanneer klemmen niet volstaan om de ratten te verdelgen, kun je gif gebruiken. Dit is vooral bij grote populaties noodzakelijk. Ratten zijn best slim, en zullen in een grote groep nooit allemaal in dezelfde val trappen. Maar met gif moet je altijd extra voorzichtig zijn. Neem daarom best eerst contact op met Administratie Openbaar Domein.

Rattenvergif kan je aankopen in diverse winkels aan gangbare marktprijzen.

Hoe te gebruiken?
Je plaatst het gif in een rattenvoerdoos. Plaats de doos dwars op de wissel, dicht bij vermoedelijke schuilplaatsen. 

Rattenvanger
In onze gemeente is er nog één rattenvanger actief. De rattenvanger wordt uitsluitend ingezet op openbaar domein of op gemeentelijke eigendommen. Voor rattenbestrijding op privéterrein dien je een gespecialiseerde private firma in te schakelen.

De aanwezigheid van bruine ratten op openbaar domein kan je melden bij Administratie Openbaar Domein.

Meer weten?

  • raadpleeg de gemeentelijke folder (onder) over kleine knaagdieren
  • raadpleeg de website van het Vlaams instituut Gezond Leven

Documenten