Realisaties

Groep mensen ondertekent papieren

  • 2012: eerste verkennende gesprekken tussen de familie Anthonissen en Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg.
  • Mei 2015: oprichting van de stuurgroep rond de collectie.
  • September 2015: Peter en Marijke Anthonissen en het lokale bestuur bekrachtigen de samenwerking. Ze ondertekenen een overeenkomst van inbewaargeving.
  • April 2016 - april 2017: de collectie verhuist naar depotruimtes van het lokale bestuur.
  • Juli 2016 - juni 2017: project Mondiaal jazzerfgoed in gemeentelijk verband. Dankzij subsidies van de Vlaamse overheid kan projectmedewerker Karen Van Dijck het papieren archief, de foto’s, affiches en een deel van de documentatie schonen, inventariseren en herverpakken in duurzame verpakkingsmaterialen. Een werkgroep bestaande uit Leen van Dijck (Letterenhuis), Jan Dewilde (Conservatoriumbibliotheek Antwerpen), Frederik Goossens (Conservatorium Gent, Jazz Centrum Dendermonde), Matthias Heyman (Conservatoria van Amsterdam en Antwerpen), Anja Gevaert (Archivaris Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg), Jeroen Janssens (Kempens Karakter), Mariet Calsius en Heidi Moyson (Resonant/CEMPER) begeleidde het project.
  • Januari 2017: de eerste vrijwilliger gaat aan de slag bij de collectie.
  • Juli - oktober 2018: dankzij de ondersteuning van Kempens Karakter digitaliseert Acmisgroup de fotocollectie integraal. De foto’s worden toegevoegd aan de databank van de erfgoedcel.
  • Najaar 2018: n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen werkt de stuurgroep aan een memorandum rond de collectie. Doel is het (nieuwe) bestuur te laten kennismaken met Juul en de cultuurhistorische waarde van zijn collectie. Via een aantal ‘hefbomen’ roept de stuurgroep op tot een actieve samenwerking met het lokale bestuur, ook op lange termijn.

Externe links