Referentieadres

Daklozen kunnen bij het OCMW een aanvraag indienen tot toekenning van een referentieadres. Dit kan enkel indien de persoon niet langer ingeschreven is in het bevolkingsregister. Een maatschappelijk werker zal een sociaal onderzoek uitvoeren waaruit zal blijken of er aan al de voorwaarden is voldaan of niet. Een referentieadres is een tijdelijk gegeven.

 

Contactinformatie