Referentieadres voor daklozen

Wat?

Een referentieadres is een adres voor personen die geen vaste woonplaats hebben. Het is een officieel adres zodat de administratieve instanties je kunnen bereiken. Zo kan je bijvoorbeeld uitkeringen ontvangen.

Een referentieadres is een tijdelijk gegeven.

Voor wie?

Voor personen die niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister en dakloos zijn.

Procedure

Een maatschappelijk werker zal een sociaal onderzoek uitvoeren waaruit zal blijken of er aan alle voorwaarden is voldaan of niet.
Neem gerust contact op om een afspraak in te plannen.