Regenwater voor groenonderhoud en straatveegwagens

Regenwateropvang

Team Openbaar domein voorziet in 2023 een regenwaterbassin op hun terreinen voor de lokale opvang van regenwater. Het gaat om een bovengrondse cilindrische watertank met zo'n 300.000 liter inhoud (4 meter hoog en 10 meter diameter). De watertank vangt het regenwater van het dak van de loods op. Op die manier komt het regenwater niet meer in de lager gelegen Nete terecht waardoor de kans op wateroverlast afneemt.

Lager drinkwaterverbruik

Het opgevangen regenwater wordt gebruikt voor de dagelijkse activiteiten van team openbaar domein. Voornamelijk voor het onderhoud van het openbaar groen (bewateren van planten) en het vullen van de straatveegwagens. Zo worden we minder afhankelijk van kostbaar drinkwater waardoor ook het risico op waterschaarste tijdens droge periodes afneemt. Een win-win! 

"Water het nieuwe goud!"

Het hemelwateropvangproject past perfect binnen de doelstellingen van werf 4 "Water het nieuwe goud" uit het Lokaal Energie- en Klimaatpact, waartoe het lokaal bestuur zich engageert in samenwerking met Vlaanderen. Op die manier werken we aan een klimaatrobuuste gemeente, waar er minder last is van droogte en waterschaarste. 

"Het lokaal bestuur wil een inspiratiebron zijn voor haar inwoners.  Hopelijk leidt dit tot een waterval aan goede maatregelen inzake hergebruik van regenwater door de burgers"

Steun van de Vlaamse overheid

Het project wordt in de loop van 2023 gerealiseerd met steun van de Vlaamse overheid.

Het initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal. De Blue Deal is een programma dat de Vlaamse regering lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Het programma bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik.

Meer info is te vinden via de website van de Vlaamse Milieumaatschappij