Register van bekendmakingen

Na de bekendmaking van reglementen en verordeningen registreert het lokale bestuur ze in een register van bekendmakingen met vermelding van:

  • een volgnummer
  • het bestuursorgaan dat het reglement of de verordening heeft goedgekeurd
  • het type: reglement of verordening
  • het onderwerp van reglement of verordening
  • de datum van bekendmaking op de webtoepassing
  • de datum van opname in het register van bekendmakingen.

De algemeen directeur en de burgemeester bevestigen de aantekening van de reglementen en verordeningen in het register door het plaatsen van een gekwalificeerde elektronische handtekening. Het register wordt vervolgens bewaard als pdf-document dat niet kan worden gewijzigd.

De werkwijze van Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg voldoet zo aan de voorwaarden van een registratiesysteem zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2023 over de bekendmaking van reglementen en verordeningen.