Registratie stemrecht als niet-Belg

Belgen (18+) die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente moeten zich niet inschrijven voor de verkiezingen. Zij worden automatisch op de kiezerslijst ingeschreven voor alle verkiezingen.

Sommige personen moeten zich wel eerst als kiezer registreren om hun stem te mogen uitbrengen bij de verkiezingen:

  • Belgen die in het buitenland verblijven en ingeschreven zijn in de consulaire bevolkingsregisters moeten zich inschrijven bij hun consulaire beroepspost om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen.

  • Niet-Belgische inwoners die in België verblijven kunnen in sommige gevallen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ze moeten zich vóór 1 augustus 2024 als kiezer inschrijven bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats.

Registratie stemrecht als niet-Belg